Návrh uživatelského rozhraní (wireframe)

Vyberte si jeden ze dvou níže uvedených projektů. Každý z projektů má dvě alternativy: mobilní nebo webová aplikace. V případě mobilní aplikace mějte v představě cílovou platformu (Android/iOS). V případě webové aplikace se doporučuji inspirovat Material Designem, nebo jiným frameworkem. Vytvořte papírový wireframe projektu, obsahující veškerou požadovanou funkcionalitu. Šablonu pro wireframe pro tisk stahujte zde. Konzultace jsou možné v době semináře případně po dohodě e-mailem.

Co musí obsahovat wireframe?

 • Základní rozmístění a volba elementů
 • Popis elementů (např. popis tlačítka)
 • Určení priorit elementů (velikost nadpisu, primární/sekundární tlačítka atd.)

Co nemusí obsahovat wireframe?

 • Barvy
 • Podrobný vzhled elementů (zaoblené/nezaoblené rohy)
 • Nedůležitý text, může být nahrazen vlnovkami

Užitečné odkazy

Odevzdání/obhajoba

Odevzdání a obhajoba probíhá formou kolokvia, na kterém je nutné odevzdat papírový wireframe ve formátu A4 a adekvátně okomentovat klíčová rozhodnutí v designu (“Tlačítko je zde protože…”, “Použil jsem tento element protože…”). První kolokvia budou vypsána v zápočtovém týdnu, doporučuji cílit na tento deadline (z důvodu stáže je možné, že v LS 2019/2020 bude kolokvium dříve, více informací na hodině). Pro odevzdání je nutné splnit veškeré předchozí úlohy.

Portál UPOL

Rozcestník (portál) univerzity Palackého, aktuální verze se nachází na adrese https://portal.upol.cz.

Požadovaná funkcionalita

 • login/logout
 • uživatelský profil
 • důležitá oznámení
 • novinky
 • studijní dokumenty (služba umožňující přijímat soubory (PDF) – implementace volná)
 • ke stažení https://portal.upol.cz/Apps/Download
 • vyhledávání (studenti, zamestnanci) – poté možnost zobrazit profilu
 • rozcestník (odkazy) obsahující následující služby: Office 365, Edis, Koleje / ISKaM, OneDrive, ELF/ Formuláře, Plány budov, E-mail, LMS Unifor, STAG, Erasmus, Menza, Evaluace, MOODLE, UPShare, FileSender, UPWiki, HAP, HelpDesk, OBD

Menza UPOL

Systém pro objednávání jídel pro Menza UPOL, aktuální verze se nachází na adrese https://menza.upol.cz/WebKredit/.

Požadovaná funkcionalita

 • login/logout
 • výběr jídelny
 • výběr dne
 • přehled jídel na vybraný den (cena, gramáž, dostupné porce alergeny atd.)
 • objednání jídla
 • stav účtu (peníze, bony)
 • burza (a vše potřebné k tomu)
 • přehled všech alergenů
 • hodnocení spokojenosti (hodnocení posledních jídel, které člověk jedl)