KMI/URO Uživatelská rozhraní

Přednášející: Tomáš Mikula

Stránka předmětu: https://bit.ly/2HTF7pB

Popis předmětu

Kurs je zaměřen na problematiku uživatelských rozhraní s důrazem na tvorbu rozhraní softwarových aplikací. Posluchač získá znalosti a dovednosti potřebné pro tvorbu kvalitních a použitelných uživatelských rozhraní. Kurs seznamuje s obecnými i konkrétními principy fungování a návrhu grafických, ale i jiných rozhraní.

Témata kursu:

  1. Historie a budoucnost uživatelského rozhraní.
  2. Základy designu a kognitivní psychologie.
  3. Základy obecných principů návrhu uživatelského rozhraní.
  4. Základní prvky pro tvorbu uživatelského rozhraní.
  5. Časté chyby v návrhu uživatelského rozhraní.

Splnění předmětu

  • Aktivita na hodině
  • DEADLINE 23.2.2020 Zpracování textu na téma historie webu (zadání)
  • Návrh wireframe na splnění kolokvia (zadání)

Materiály k předmětu

Užitečné odkazy