Základní práce s vlákny

Užitečné odkazy

Objekt Thread

Thread třída reprezentuje aktivitu běžící v separátním vlákně. Jsou zde dvě možnosti jak objektu Thread specifikovat aktivitu: předání callable object do konstruktoru třídy Thread, nebo přepsání metody run(). Pro jednoduchost budeme používat první možnost.

1
2
3
4
5
6
7
8
import threading

def example_activity():
    print("Hello World")

example_thread = threading.Thread(target=example_activity)

example_thread.start()

Při vytváření objektu Thread je rovněž možné předat aktivitě argumenty.

1
2
3
4
5
6
7
8
import threading

def example_activity_with_args(number):
    print(f"Your number is {number}")

example_thread = threading.Thread(target=example_activity_with_args, args=(10,))

example_thread.start()

Modifikace globální proměnné v rámci vlákna

Pokud potřebujeme modifikovat proměnnou v rámci vlákna musíme použít klíčové slovo global.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
import threading

text = 'ahoj '

def thread_function():
    global text

    text += 'svete'

thread = threading.Thread(target=thread_function)

thread.start()
thread.join()

print(text)

Problém sdíleného čítače

Máme dvě vlákna, která inkrementují sdílený čítač. Každé vlákno má čítač postupně zvýšit o 100 000. Očekávaná výsledná hodnota je 200 000, proč tomu tak ne vždy je?

Úkol
Vytvořte dvě vlákna, která se uspí na náhodně dlouhou dobu (v rozsahu několika sekund) a vypíší výstup na obrazovku.

Úkol
Naprogramujte úlohu sdíleného čítače a vyzkoušejte zda opravdu nefunguje.

Úkol
Mějme tři setřízená pole a, b, c s celými čísly. Je známo, že některé číslo se vyskytuje v každém poli. Paralelně nalézněte nejmenší index i, j, k pro které platí a[i] == b[j] == c[k], hodnoty vypište na obrazovku. Úkol lze vyřešit tak, že není nutné použít synchronizaci.

Ukázkový vstup problému

a = [3,4,5,6,7]
b = [1,2,5,7,9]
c = [3,4,6,7,9]

Ukázkový výstup

Thread 1 result: 7
Thread 2 result: 7
Thread 3 result: 7