Simulátor distribuované sítě

Užitečné odkazy

Distsim

Jednoduchá Python knihovna pro simulaci distribuované sítě za pomoci procesů.

Instalace knihovny

Zatím není dostupná na pip, proto je nutná ruční instalace:

1
2
3
$ git clone https://github.com/mikulatomas/distsim
$ cd distsim
$ pip install -e .

Použití knihovny distsim

Knihovna obsahuje třídy Network a Node. Uživatelsky nás zajímá zejména třída Network.

Třídě Network předáme topologii a cestu kde mají být uloženy logy. Níže vidíme příklad jednoduché sítě s dvěma uzly. Uzel node1 a node2 vykonávájí funkci node_code a nepřímá žádné argumenty. Z uzlu node1 vede jednosměrný kanál do uzlu node2. Podobně je tomu rovněž opačným směrem. V topologii sítě tedy musíme zadefinovat názvy uzlů, jejich odchozí kanály, funkce které mají vykonávat a jejich argumenty.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NETWORK_ARCHITECTURE = {
  'node1': {
    'out': {'node2', },
    'function': node_code,
    'args': ()},
  'node2': {
    'out': {'node1', },
    'function': node_code,
    'args': ()},
}

Funkce node_code může vypadat následovně:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
def node_code():
  # get current node object
  node = current_process()

  # get logger
  logger = node.get_logger()

  logger.info(f"Starting node.")

  # send msg to each output pipelines
  for node_name in node.out_pipes.keys():
    node.send_to(node_name, f"Msg from node {node.name}")

  # recieve msg from each input pipelines
  for node_name in node.in_pipes:
    msg = node.recv_from(node_name)
    logger.info(f"Recieved msg: {msg}")

  time.sleep(2)

  logger.info(f"Shutting down.")

Jako poslední krok stačí síť vytvořit a spustit:

1
2
3
4
5
6
7
# run network
if __name__ == "__main__":
  network = Network(NETWORK_ARCHITECTURE,
           log_dir=pathlib.Path(__file__).parent.absolute())

  network.start()
  network.join()

Ostatní příklady

Pokročilejší funkcionalita knihovny je demonstrována v příkladech zde.

Úkol
Nainstalujte a otestujte funkčnost knihovny. Použít můžete dostupné příklady.

Úkol
Vytvořte úplnou topologii (každý uzel má spojení s každým). V této topologii každý uzel odešle zprávu všem ostatním a počká na zprávy příchozí. Vše zalogujte.