Bariery

Užitečné odkazy

V jazyce Python nalezneme v třídě threading.Barrier implementaci barier. Konstruktor přijimá jeden argument a to je počet procesů používající barieru.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
b = Barrier(2, timeout=5)

def server():
  start_server()
  b.wait()
  while True:
    connection = accept_connection()
    process_server_connection(connection)

def client():
  b.wait()
  while True:
    connection = make_connection()
    process_client_connection(connection)

Úkol
Naprogramujte úlohu hledání konce seznamu - procesy synchonizujte barierou (Příjmout úkol).