Simulátor distributované sítě

Užitečné odkazy

V Github repozitáři naleznete implementaci jednoduchého simulátoru distribuované sítě. Ve složce examples/ je základní sada příkladů použití knihovny.

Úkol
Nainstalujte a vyzkoušejte knihovnu distsim.