Chord systém

Užitečné odkazy

Dnešním úkolem je implementovat zjednodušenou verzi Chord systému z přednášky. Před spuštěním sítě nastavíme počet uzlů (například 8). Pomoci knihovny distsim vytvoříme instanci třídy Network se stejným počtem uzlů, kde každý uzel obsahuje Link do všech ostatních uzlů. Dále vytvoříme jeden uzel, který nebude součástí Chord systému (můžeme mu říkat klient).

Následně síť spustíme, každý uzel v chord systému vypočítá odpovídající “finger table”, pomoci které bude probíhat směrování. Následně klient opakovaně kontaktujte libovolný uzel v chord systému s požadavkem doručení zprávy jinému náhodnému uzlu z Chord systému.

V Chord systému neřešíme přidávání a odebírání uzlů. Systém od začátku disponuje maximálním počtem uzlů.

Úkol
Pomoci knihovny distsim implementujte chord systém (Příjmout úkol).