KMI/PP1 Paradigmata programování 1

Vyučující: doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
Stránky předmětu: http://www.inf.upol.cz/lide/michal-krupka/vyuka/paradigmata-programovani-1

Zápočet

Aktivní účast na cvičení (absence max 25%)