KMI/XUROZ (YUZR) Uživatelská rozhraní

Kurz je zaměřen na problematiku uživatelských rozhraní s důrazem na tvorbu rozhraní softwarových aplikací. Posluchač získá znalosti a dovednosti potřebné pro tvorbu kvalitních a použitelných uživatelských rozhraní. Kurz seznamuje s obecnými i konkrétními principy fungování a návrhu grafických, ale i jiných rozhraní.

Témata kurzu:

  1. Historie a budoucnost uživatelského rozhraní.
  2. Základy designu a kognitivní psychologie.
  3. Základy obecných principů návrhu uživatelského rozhraní.
  4. Základní prvky pro tvorbu uživatelského rozhraní.
  5. Časté chyby v návrhu uživatelského rozhraní.

Splnění předmětu

Materiály k předmětu

Doporučená literatura

Doporučené seriály (Netflix)

Doporučené filmy

Užitečné odkazy