Návrh uživatelského rozhraní (wireframe)

Pro řádné splnění kolokvia k předmětu KMI/UROZ je nutné vypracovat wireframe jednoho z níže uvedných projektů. Wireframe musí být vytvořen v papírové podobě (výjimku tvoří wireframe vytvořený elektronickou tužkou na tabletu, cílem je nepoužívat žádné komplexní nástroje) a musí obsahovat veškerou funkcionalitu uvedenou v zadání.

Kolokvium proběhne v zápočtovém týdnu, na kolokviu student krátce okomentuje svůj návrh a zodpoví na případné dotazy. Na splnění kolokvia má student 3 pokusy. Na návrhu je vhodné pracovat průběžně a postup návrhu konzultovat.

Šablonu pro wireframe naleznete zde.

Projekty

Co musí obsahovat wireframe?

Co nemusí obsahovat wireframe?

Užitečné odkazy